• SEDE DODA ITALIA

  • SEDE DODA USA

  • FAMIGLIA DODA

DODA ® je prítomná na americkom trhu s prevádzkou v Minnesote

Doda’s products are:

–  Environmentally friendly
– Technologically advanced
– Worldwide known

SPOLOČNOSŤ

DODA ® ponúka zariadenia v súlade s prísnymi pravidlami proti znečisťovaniu, výrobky navrhnuté a vyrobené pokrokovými systémami:
– Autocad pre dvojdimenzionálne prezentácie a trojdimenzionálne kreslenie
– Straus pre dynamické a statické výpočty zariadení a konštrukcií

Stále prebiehajúci výskum a neustály vývoj detailov sú pevným základom, vďaka ktorým má spoločnosť DODA ® vedúce postavenie v odvetví.
Spracovateľský systém hnojovice značky DODA ® je veľmi jednoduchý a vhodný pre nové aj pre staré chovy.

Výhody systému DODA ®:
– nevzniká smrad počas odstátia hnojovice
– menej nebezpečenstva infekcií a množenia potkanov
– menej nákladné inštalácie, spravovanie a údržba farmy.

História

DODA ®, ktorá má vedúce postavenie v úprave odpadovej vody, je prítomná na medzinárodných trhoch viac ako pol storočia. Riešením každodenných problémov nakladania s rôznorodými odpadmi, DODA ® má možnosť využiť technicky najpokročilejšie a ekonomicky výhodné riešenia.
DODA ® ponúka riešenia, v súlade s prísnymi pravidlami proti znečisťovaniu okolia, zariadenia navrhnuté a vyrobené s najpokročilejšími počítačovými systémami.
Vyrábajú, inštalujú a poskytujú priamu pomoc všetkým svojim zákazníkom.