AFI horizontálne rezacie čerpadlá (pohon traktorom alebo agregátom)