APLIKAČNÉ ZARIADENIA „S PUPOČNOU ŠNÚROU“

– ŠIROKOUHLÝ ROZSTREKOVAČ