APLIKAČNÉ ZARIADENIA „S PUPOČNOU ŠNÚROU“
– VLEČNÉ POTRUBIE