APLIKAČNÉ ZARIADENIA „S PUPOČNOU ŠNÚROU“
– BUBNY S FLEXIBILNÝM POTRUBÍM